Samenwerking bedrijfsleven

Samenwerking bedrijfsleven

Hier vindt u voorbeelden van samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Platform M&T lanceert digizine Let’s move

Dit digitale magazine van het platform M&T over de samenwerking van het bedrijfsleven en M&T staat boordevol uitleg en praktijkvoorbeelden. Met deze bijdragen willen branches en het onderwijs een goede impuls geven aan een kwalitatief goed, innovatief en dekkend aanbod M&T onderwijs in alle STO-regio’s van het land. We hopen u hiermee te inspireren en verder op weg te helpen.

 

Leren en werken met VLOT Logistics Academy

De BBL-opleiding van Vlot Logistics is een samenwerking tussen STL en het ROC. Op de Vlot Logistics Academy krijgt de leerling één dag in de week les bij het bedrijf zelf gecombineerd met 4 dagen werken bij Vlot Logistics. Er zijn twee opleidingen: ‘Chauffeur wegvervoer’ en ‘Logistiek medewerker’.

OOC draagt bij aan video’s carrosseriebouw

OOC heeft – in het kader van het bevorderen van voldoende instroom van vakmensen in de branche – financieel bijgedragen aan de totstandkoming van twee promotionele video’s voor de Nederlandse carrosseriebouw. In deze promovideo’s komen alle bestaande functies binnen de carrosseriebouw aan bod. Met korte interviews wordt dieper ingezoomd op de functie en de persoon achter de functie. Verder is te zien hoe er vanuit een kaal chassis een compleet nieuw voertuig wordt gebouwd.

Impuls aan vmbo-techniek met de CoFi-kit OOMT en BOVAG

Het kabinet stelt 100 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de versteviging van techniekonderwijs op het vmbo. OOMT en BOVAG ondersteunen hierin om zo met partners uit de regio tot een kwalitatief hoogwaardig en inhoudelijk breed aanbod te komen.

Gastles vmbo-leerlingen door FOCWA

FOCWA-directeur Femke Teeling gaf op Het Perron in Veenendaal onlangs het goede voorbeeld met een gastles voor een klas vmbo-leerlingen. Het geven van gastlessen is volgens FOCWA dé manier om meer jongeren te enthousiasmeren voor een baan of studie in de schadeherstelsector.

Carrosserie

RAI CarrosserieNL is de brancheorganisatie voor 300 bedrijven die voornamelijk werkzaam zijn in de carrosserie- en trailerbouw. Veel van deze bedrijven willen graag contact leggen met regionale vmbo’s die het profiel PIE en/of M&T voor derde- en vierdejaars leerlingen aanbieden. Met de website leerbedrijfcarrosserie.nl/, is een start gemaakt om het vinden van het juiste bedrijf of (v)mbo en de juiste contactpersoon te vergemakkelijken.

TIM (Tech In Motion)

Het onderwijsplatform TIM  biedt ondersteuning – op elk gebied – aan geïnteresseerde scholen in een regio in relatie tot de mobiele techniek. TIM is een platform waarin brancheverenigingen Fedecom, BMWT, Bouwend Nederland adviesgroep Komat, en elf onderwijsorganisaties samenwerken. Belangstelling? Maak dit dan kenbaar aan Fedecom.

Stageplaatsen in de bandenbranche

De bandenbranche SVOB is actief en heeft een lijst met bedrijven over het hele land, waar M&T leerlingen terecht kunnen voor (snuffel)stages. Een mooi initiatief om leerlingen ervaringen te laten opdoen in de praktijk! Een prachtige uitwerking ook van de noodzakelijke regionale verbindingen in het kader van Sterk Techniek Onderwijs. Voor meer inlichtingen: r.zeeman@vaco.nl.

Voorbeeld stage-overeenkomst

Door de STO-ontwikkelingen worden de contacten met het bedrijfsleven in de regio verder uitgebouwd. Het is belangrijk om onze leerlingen goede praktijkervaringen op te laten doen in echte contexten. In het kader van de veiligheid alsook helderheid over afspraken en ieders verantwoordelijkheid inzake stages onderstaand een voorbeeld van een stage-overeenkomst.

Voucher voor een gratis LPK-keuring

Als een vmbo het profiel Mobiliteit en Transport aanbiedt, heeft dit vmbo een laadklep nodig om een aantal praktijkoefeningen door de leerlingen te kunnen laten uitvoeren. Een aantal vmbo’s laten de laadklep niet regelmatig keuren om de reden ‘wordt weinig gebruikt’ tot ‘wordt maar met gering gewicht belast’. De laadklep is echter een arbeidsmiddel en dient daarom jaarlijks gekeurd te worden. Door de voucher voor een gratis LPK ter beschikking te stellen wil RAI CarrosserieNL meehelpen te zorgen dat jongeren in een veilige omgeving kunnen leren. In overleg met het vmbo kan de LPK-keuring worden uitgevoerd in de vorm van een gastles waarbij de leerlingen worden betrokken.

Pitches STO

Alle voor Mobiliteit en Transport relevante branches werden op de landelijke docentennetwerkdag M&T in de gelegenheid gesteld via een pitch te tonen wat ze kunnen betekenen voor de vmbo’s in het kader van de regionale Sterk Techniek Onderwijsontwikkelingen.

TIP!

Blijf op de hoogte van de actualiteit en abonneer u op nieuwsbrieven in onze branche.