Lidmaatschap

Image

Lid worden van het Platform Mobiliteit en Transport kan door uw school online aan te melden. Opzegging van het lidmaatschap dient 2 maanden, voorafgaand aan het eind van het kalenderjaar, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Tot 1 januari 2020 blijven lidmaatschapkosten geldig van het huidige jaar.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en bedraagt voor 2019 voor het basispakket € 750,- en voor het pluspakket € 500,-. Aan een pluspakket kan de school alleen deelnemen als er ook deelname is aan het basispakket.

Bijdrage

De dienstverlening van het Platform Mobiliteit en Transport  is gebaseerd op een basispakket (de dienstverlening zoals u die regulier van ons gewend bent) en een pluspakket (voor extra projecten, waar een duidelijke ondersteuningsbehoefte is bij de scholen). Meer informatie vindt u in de flyer.

Aanmelden als lid

  • Gegevens organisatie

  • Gegevens contactpersoon

  • Inschrijfvoorwaarden

  • Het lidmaatschap loopt tot wederopzegging. Doorvoering geschiedt in het eerst daaropvolgende kalenderjaar. Jaarlijks krijgt u een factuur toegestuurd. Voor 2019 bedragen de kosten voor een basispakket € 750,- en voor een pluspakket € 500,- per school per jaar, ongeacht het aantal docenten dat deelneemt.

  • Bevestiging inschrijving

  • Na het verwerken van uw gegevens ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.