Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent.

Platform Mobiliteit en Transport

Stichting Platform vmbo Mobiliteit en Transport (hierna te noemen Platform Mobiliteit en Transport), p/a De Ronde 15, 5683 CZ in Best is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Digitale nieuwsbrief: Uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief. Als lid van het platform ontvangt u ook deze nieuwsbrief, maar het kan ook zijn dat u zich in het verleden zelf aangemeld heeft voor deze nieuwsbrief. Deze gegevens komen in Mailmanager terecht. In dit mailprogramma worden ook statistieken bijgehouden over nieuwsbriefactiviteiten, zoals het openen van de nieuwsbrief en het klikken op links. U kunt zich op elk moment uitschrijven als u deze mails niet meer wilt ontvangen met de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.
  • Contact: Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer die u doorgeeft om contact op te nemen via de website van het Platform Mobiliteit en Transport worden opgeslagen. Deze gegevens uit ingevulde formulieren worden 6 maanden bewaard.
  • Scholenoverzicht: Dit overzicht op de website toont gegevens van de leden van het Platform Mobiliteit en Transport op de website. Dit zijn de naam, plaats, website, regio en contactpersoon en keuzevakken van de school.
  • Netwerkbijeenkomsten / landelijke dag: Als u zich inschrijft voor een netwerkbijeenkomst of studiedag van Platform Mobiliteit en Transport dan laat u gegevens achter middels een formulier: naam, adres, postcode en plaats van de school, e-mailadres contactpersoon voor factuur, voornaam, achternaam en e-mailadres van de deelnemer. De gegevens worden enkel gebruikt voor betreffende bijeenkomst en na verwerking verwijderd, maximaal 6 maanden na de bijeenkomst. Ook gaat er een presentielijst rond met actuele gegevens erop ter verwerking en actualisering van het bestand.
  • Ledenadministratie: Van de leden van het platform worden gegevens bewaard in de ledenadministratie zoals naam, adres, postcode, plaats, regio, telefoonnummer, keuzevakken, van de school, website, naam en e-mailadres contactpersoon en factuurgegevens. Deze gegevens worden gecheckt ter actualisering van het bestand via presentielijsten van netwerkbijeenkomsten en de landelijke dag.
  • Gegevens over uw activiteiten op de website: Platform Mobiliteit en Transport gebruikt statistische informatie via het programma Google Analytics, Google Tag Manager en Google Search Console. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor analyse en verbetering van onze website. Er wordt geen persoonlijke informatie van u opgeslagen of gebruikt.

Door de gegevens te verstrekken geeft u toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. De invuller van een formulier wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

Cookies of vergelijkbare technieken

Platform Mobiliteit en Transport gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Platform Mobiliteit en Transport verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die ons helpen om ons werk als Platform Mobiliteit en Transport te kunnen doen (dus geen andere (commerciële) doelen) en die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Platform Mobiliteit en Transport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Platform Mobiliteit en Transport. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@www.platformmobiliteitentransport.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.