Disclaimer

De website www.www.platformmobiliteitentransport.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Platform Mobiliteit & Transport. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform Mobiliteit & Transport.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Platform VMBO Mobiliteit & Transport op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Platform Mobiliteit & Transport wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Platform VMBO Mobiliteit & Transport behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.