Onderwijs

Bevoegdheid M&T

Er is een schema route M&T naar tweedegraads bevoegdheid beschikbaar voor docenten vmbo die anders of niet bevoegd zijn. Met behulp van dit schema kunnen deze docenten zien welk traject zij moeten afleggen om hun bevoegdheid voor het profiel M&T te verkrijgen.

Bevoegdhedenbrief

In de bevoegdhedenbrief staat uitgelegd hoe de bevoegdheden met betrekking tot de nieuwe profielen geregeld zijn. Per profiel staat aangegeven welke docenten bevoegd zijn, hoe docenten bevoegd kunnen worden en welke maatregelen te verwachten zijn.

Bij de bevoegdhedenbrief hoort een schema aan de hand waarvan u na kunt gaan of u (of uw docenten) bevoegd zijn voor een profiel en als dat niet zo is welke actie dan ondernomen moet worden.

Conversietabel

Hoe zijn de formaliteiten rond het verkrijgen/omzetten van bevoegdheden? Voor de situaties die zijn opgenomen in de conversietabel geldt dat als u aan de eisen voldoet, u bevoegd bent. Dus: hebt u een getuigschrift waaruit blijkt dat u voldoet aan de bekwaamheidseisen voor Motorvoertuigentechniek of Voertuigentechniek en hebt u de door de OC gevalideerde training transport gevolgd, dan bent u bevoegd. Daar hoeft geen nieuw document voor te worden afgegeven.
Voor ontheffingen en bekwaamheidserkenningen geldt dat een aanvraag bij DUO nodig is. De precieze wijze van aanvragen en onderbouwen van het verzoek staat in de beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo.

Inventarislijst

In deze lijst vindt u een Voorstel inventarislijst Mobiliteit en Transport Algemeen, Voorstel inventarislijst Mobiliteit (motorvoertuigen, carrosserie en tweewielers) en Voorstel inventarislijst profiel- en keuzedelen Transport.

In de media

Het Platform Mobiliteit & Transport is er voor alle scholen die het profiel M&T aanbieden en/of de keuzevakken M&T. In de media werd aandacht besteed aan het VMBO. Bekijk onderstaande beelden.

Presentatie: profielen in het vmbo

De animatie legt uit hoe het nieuwe vmbo in elkaar zit met profielen, beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken.

 

 

Image

Uitzendingen Radar Extra over het beroepsonderwijs

Antoinette Hertsenberg bezocht voor Radar Extra diverse vmbo-scholen. Hier sprak ze met leerlingen en docenten onder meer over het slechte imago van het vmbo.
Een ander onderwerp dat werd besproken was de doorstroommogelijkheid binnen het mbo. Interviews worden afgewisseld met animaties die moeilijke begrippen voor iedereen inzichtelijk maken. De complete uitzendingen en de animaties vindt u op de website van Radar Extra.

 

TIP!

Blijf op de hoogte van de actualiteit en abonneer u op nieuwsbrieven in onze branche.