Veiligheid

Leren voor veiligheid

Het RIVM heeft een nieuw programma ontwikkeld over arbeidsveiligheid en arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen komen ook voor in het onderwijs en treffen daar soms studenten en leerlingen. Op de website lerenvoorveiligheid.nl is informatie te vinden over ernstige arbeidsongevallen in 46 sectoren in Nederland. Wat voor soort ongevallen zijn er in deze sectoren en wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen?

Veilig werken bij M&T

Op de website Veilige Praktijklokalen vindt u informatie over wet- en regelgeving, machine-instructiekaarten en checklists voor lokaal en machines; ontwikkeld in samenwerking met Voion, dé Arbo organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs.

Instructiekaarten

In samenwerking met VOION heeft het Platform Mobiliteit en Transport veiligheidsinstructiekaarten (set van 10 stuks) gemaakt. VMBO-scholen met het profiel M&T kunnen deze tegen vergoeding van de verzend- en administratiekosten van € 7,50 bestellen via secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl. Graag met vermelding van het (digitale) factuuradres en verzendadres.

Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?

De school is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemers en leerlingen. Maar hoe staat het met personen die geen werknemer van de school zijn, zoals bezoekers of medewerkers van organisaties waarmee u in en om het schoolgebouw samenwerkt of die u inhuurt voor een klus?

Leren in een veilige omgeving

Als een vmbo het profiel Mobiliteit en Transport aanbiedt, heeft dit vmbo een laadklep nodig om een aantal praktijkoefeningen door de leerlingen te kunnen laten uitvoeren. Een aantal vmbo’s laten de laadklep niet regelmatig keuren om de reden ‘wordt weinig gebruikt’ tot ‘wordt maar met gering gewicht belast’. De laadklep is echter een arbeidsmiddel en dient daarom jaarlijks gekeurd te worden. Door de voucher voor een gratis LPK ter beschikking te stellen wil RAI CarrosserieNL meehelpen te zorgen dat jongeren in een veilige omgeving kunnen leren. In overleg met het vmbo kan de LPK-keuring worden uitgevoerd in de vorm van een gastles waarbij de leerlingen worden betrokken.