Veiligheid

Leren voor veiligheid

Het RIVM heeft een nieuw programma ontwikkeld over arbeidsveiligheid en arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen komen ook voor in het onderwijs en treffen daar soms studenten en leerlingen. Op de website lerenvoorveiligheid.nl is informatie te vinden over ernstige arbeidsongevallen in 46 sectoren in Nederland. Wat voor soort ongevallen zijn er in deze sectoren en wat zijn de belangrijkste oorzaken van deze ongevallen?

Veilig werken bij Mobiliteit en Transport

Op de website Veilige Praktijklokalen vindt u informatie over wet- en regelgeving, machine-instructiekaarten en checklists voor lokaal en machines; ontwikkeld in samenwerking met Voion, dé Arbo organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs.

Instructiekaarten

In samenwerking met VOION heeft het Platform Mobiliteit en Transport veiligheidsinstructiekaarten (set van 10 stuks) gemaakt. VMBO-scholen met het profiel M&T kunnen deze tegen vergoeding van de verzend- en administratiekosten van € 7,50 bestellen via secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl. Graag met vermelding van het (digitale) factuuradres en verzendadres.

Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?

De school is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemers en leerlingen. Maar hoe staat het met personen die geen werknemer van de school zijn, zoals bezoekers of medewerkers van organisaties waarmee u in en om het schoolgebouw samenwerkt of die u inhuurt voor een klus?