Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Het kabinet Rutte III heeft 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor het structureel stimuleren van samenwerking in de regio tussen vmbo-mbo en bedrijfsleven met als doel meer leerlingen te stimuleren te kiezen voor een toekomst in de techniek.

Voor alle informatie over het project verwijzen we u graag door naar de officiële site van het project: sterktechniekonderwijs.nl.

Video’s good practices

In het kader van de STO-ontwikkelingen en de wijze waarop M&T collega’s daarin participeren zijn een tweetal filmpjes ontwikkeld over de wijze van samenwerking vmbo-mbo. Het gaat om een good-practice van het Fioretti College in Veghel en een mooi samenwerkingsvoorbeeld van College Den Hulster uit Venlo.

Kamerbrieven en regelingen

Op de website Sterk Techniekonderwijs vindt u beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Techniekonderwijs.

Infographics

Het ministerie van OCW heeft infographics gepubliceerd van de verschillende fases in het project en alle belangrijke informatie over de regeling sterk techniekonderwijs 2020-2023.