Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Het kabinet Rutte III heeft 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor het structureel stimuleren van samenwerking in de regio tussen vmbo-mbo en bedrijfsleven met als doel meer leerlingen te stimuleren te kiezen voor een toekomst in de techniek.

Voor alle informatie over het project verwijzen we u graag door naar de officiële site van het project: sterktechniekonderwijs.nl.

Kamerbrieven en regelingen

Op de website Sterk Techniekonderwijs vindt u beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Techniekonderwijs.

Video’s good practices

In het kader van de STO-ontwikkelingen en de wijze waarop M&T collega’s daarin participeren zijn een tweetal filmpjes ontwikkeld over de wijze van samenwerking vmbo-mbo. Het gaat om een good-practice van het Fioretti College in Veghel en een mooi samenwerkingsvoorbeeld van College Den Hulster uit Venlo.

Inspirerende voorbeelden gezocht

Met de start van Sterk Techniekonderwijs zoeken we in de M&T-scholen in de STO-regio’s naar inspirerende voorbeelden van kwalitatief en hoogstaand technisch (M&T)onderwijs voor en door de regio. Heeft u een dergelijk voorbeeld? Bent u trots op ontwikkelingen bij u in de regio? Meld u dan bij ons (secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl). Wij komen graag bij u langs voor een mooi artikel of een aansprekende video om te delen met uw collega’s!

Pitches STO

Alle voor Mobiliteit en Transport relevante branches werden op de landelijke docentennetwerkdag M&T in de gelegenheid gesteld via een pitch te tonen wat ze kunnen betekenen voor de vmbo’s in het kader van de regionale Sterk Techniek Onderwijsontwikkelingen.