Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Het kabinet Rutte III heeft 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor het structureel stimuleren van samenwerking in de regio tussen vmbo-mbo en bedrijfsleven met als doel meer leerlingen te stimuleren te kiezen voor een toekomst in de techniek.

Regio’s (bestaande uit ten minste 2 vmbo-scholen, 1 mbo én het regionaal bedrijfsleven) hebben plannen ingediend om voor subsidie in aanmerking te komen. Minister Slob heeft op 1 juli 2019 in een Kamerbrief medegedeeld dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio’s kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.

Voor alle informatie over het project verwijzen we u graag door naar de officiële site van het project: sterktechniekonderwijs.nl.

Kamerbrieven en regelingen

Op de website Sterk Techniekonderwijs vindt u beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Techniekonderwijs.

Infographics

Het ministerie van OCW heeft infographics gepubliceerd van de verschillende fases in het project en alle belangrijke informatie over de regeling sterk techniekonderwijs 2020-2023.