FAQ

De invoering van het nieuwe vmbo levert veel vragen op vanuit het werkveld. In deze rubriek worden de belangrijkste vragen opgenomen die bij de M&T-ambassadeur of bij onze regiovoorzitters binnenkomen. Uiteraard mét antwoorden. Kijk dus regelmatig in deze rubriek voor info of stel ook uw vraag.

FAQ

Examens

Mogen leerlingen in de kader beroepsgerichte leerweg (KB) een beroepsgericht vak op een hoger niveau afsluiten?

Sommige scholen willen leerlingen in de KB het beroepsgerichte vak laten afsluiten op het niveau van de gemengde leerweg (GL). Dit kan niet en wel om twee redenen:
• Een leerling komt één eindcijfer tekort als hij het beroepsgerichte vak afsluit op GL-niveau. Een KB-leerling krijgt 2 cijfers (één voor het profielvak en één combinatiecijfer voor het beroepsgerichte keuzevak) een GL-leerling krijgt één combinatiecijfer voor het hele beroepsgerichte vak.
• Het profielvak in de KB en de GL hebben hetzelfde niveau, er is dus geen sprake van een hoger niveau. In de KB moet een leerling het KB-profielvak volgen. Als hij het profielvak van de GL volgt, dan moet de leerling ingeschreven worden in de GL en de avo-vakken op GL-niveau doen.

Risicovolle arbeidsmiddelen

Wat zegt de wetgeving over het werken met een stapelaar?

Er is geen specifieke wetgeving waarin iets over stapelaars wordt gezegd. In principe worden alle mechanisch aangedreven arbeidsmiddelen (zoals EPT’s, heftrucks en als afgeleide de stapelaar), gezien als een risicovol arbeidsmiddel door I-SZW. Hiervoor geldt dat:

• De werkgever zijn werknemers goede instructie (theoretisch en praktisch) moet geven hoe met deze arbeidsmiddelen om te gaan en hen moet wijzen op de risico’s.
• Er geen wettelijke verplichting is voor een heftruck of EPT certificaat. Echter als er een ongeval plaatsvindt dan zal de I-SZW altijd bewijs willen zien dat deze instructie is gegeven en met een mondelinge instructie kan dit niet.
Aspect leeftijd:
• In principe mogen jeugdigen onder de 16 jaar niet met een risicovol arbeidsmiddel werken.
• Vanaf 16 tot 18 jaar alleen onder direct toezicht. (NB. bij een ongeval met een jeugdige 16- 18 jarige zal I-SZW altijd zeggen dat onvoldoende toezicht is gehouden).
• Vanaf 18 jaar mag je zelfstandig een heftruck of EPT besturen.

Stel hier uw vraag