Patrick Kip

Vier vragen aan Patrick Kip

  • Wat is je drijfveer je bestuurlijk in te zetten voor het Platform?

Ik vind het erg belangrijk dat jongeren het maximale uit hun talenten halen. Daarbij hoort ook dat ze de juiste keuzes maken. Daarbij krijgt de aansluiting van het VMBO naar het MBO en vervolgens naar het HBO mijn bijzondere aandacht. Een goede doorlopende leerlijn is essentieel. Innovaties in de logistiek is een tweede thema waarvoor ik mij interesseer. Daarbij gaat voor mij transport en logistiek verder dan wielen of een magazijn. Zorg- en onderwijslogistieke vraagstukken verdienen wat mij betreft ook de aandacht.

  • Welke taken vervul je met name binnen het Platform?

Ik zal mijn rol oppakken vanuit de MBO praktijk. Ik zie het als mijn taak om de talenten van de jongeren optimaal te verbinden met de behoeften vanuit de arbeidsmarkt.

  • Wat is in jouw ogen de kracht van het Platform?

De kracht is het eenvoudig verbindingen leggen tussen onderwijs en branches. Samen kunnen we ook de prioriteiten stellen. Niet alles kan, maar ook niet alles hoeft is daarbij mijn uitgangspunt. Focus brengt je verder!

  • Waar liggen in jouw visie belangrijke kansen en uitdagingen voor het Platform?

Kansen zijn er teveel om op te noemen. Uitgangspunt is dat Nederland een vooraanstaand distributieland. We moeten zorgen dat we onze positie uitbouwen en profiteren van die koppositie. De uitdaging zit wat mij betreft onder meer in verdergaande automatisering en robotisering. Focus houden op de goede zaken zal is daarbij niet gemakkelijk zijn. Het platform is een rijk gezelschap waarbij het snel kan gaan over 10 speerpunten… Ik beperk me liever tot 3 en probeer me daar dan ook maximaal op te richten.