Lenie van Lieverloo

Image

Vier vragen aan Lenie van Lieverloo

  1. Wat is uw drijfveer zich bestuurlijk in te zetten voor het Platform?“

De docenten vormen het hart van het Platform M&T. Zij begeleiden het beroepsgerichte ontwikkelproces van de leerlingen. Dáár gebeurt het échte werk. Mijn hart ligt bij deze docenten: hen ondersteunen bij hun vragen in de uitvoering van hun mooie werk vanuit het Platform M&T. En daarmee de verbinding maken tussen landelijke en regionale ontwikkelingen en het primaire proces. Dáár doe ik het voor! “

  1. Welke taken vervult u met name binnen uw bestuur?

“Binnen het Platform M&T ben ik zo langzamerhand de constante factor en vervul ik vele taken. Als programmamanager geef ik (samen met de regiovoorzitters) invulling aan de docentennetwerkbijeenkomsten. Ook zorg ik, in afstemming met de deelnemers, voor een goed jaarprogramma van de klankbordscholen en de managementbijeenkomsten. Als adviseur wordt er een beroep op mij gedaan voor visievorming, ontwikkelingen en procesvoortgang van het Platform.

“In de loop der jaren heb ik als projectleider aan vele onderwijsprojecten vormgegeven.

Als belangenbehartiger voor M&T word ik regelmatig betrokken bij onderzoek en toekomstige ontwikkelingen.

Tevens ben ik ambassadeur van de vernieuwing van het Profiel M&T en kwartiermaker bijscholing M&T.”

  1. Wat is in uw ogen de kracht van het Platform?

“De kracht van het Platform is onze focus. We richten onze activiteiten op de kern van de opdracht van het Platform: de ondersteuning van de docenten M&T. De slogan “geen woorden maar daden” typeert heel pakkend de cultuur van dit Platform.”

  1. Waar liggen in uw visie belangrijke kansen en uitdagingen voor het Platform?

“De kansen voor het Platform M&T  zitten in de vernieuwingen vmbo, waar we momenteel mee van start zijn gegaan. De beroepsgerichte context M&T biedt een aansprekende en innovatieve wereld voor jonge mensen voor alle onderwijsniveaus. Daar zit kracht! De krachtenbundeling van het Platform M&T i.s.m. de docenten levert toekomstige mogelijkheden op.”

“Tegelijkertijd is er beweging zichtbaar in het technisch onderwijs en lopen leerlingenaantallen terug. Anders organiseren, i.s.m. bedrijfsleven en beroepsopleidingen in de regio, vormen een belangrijke uitdaging. Ook innovaties vanuit de M&T-branches vragen om het betrekken van andere leerlingendoelgroepen. Als beroepsgericht Platform M&T moeten we ons hier creatief en ondernemend in opstellen.”