John Deurloo

Vier vragen aan John Deurloo

  • Wat is uw drijfveer zich bestuurlijk in te zetten voor het Platform M&T?

De reden waarom ik mij bestuurlijk in wil zetten voor het platform M&T is dat ik vroeger als leraar agrarische techniek vele jaren voor de klas heb gestaan en dat voor de jeugd een mooi vak vond, zowel voor jongens als voor meisjes! Jongeren om leren gaan met gereedschap, motoren en lasapparaten en daarbij de veiligheid in het oog houden vond ik altijd een uitdaging. Langzamerhand ben ik andere functies op school gaan vervullen, maar mijn voorliefde voor techniek, in de brede zin van het woord, is altijd blijven bestaan. Ik kan ervan genieten als ik merk dat docenten en leerlingen met plezier en gedrevenheid bij de praktijkvakken bezig zijn en mooie dingen maken en dat wij als school ze daarvoor de kans bieden. Om dat ook landelijk te kunnen blijven doen is overleg en bestuur op hoger niveau noodzakelijk en daarvoor wil ik mij graag inzetten door onderdeel te zijn van dit platform.

  • Welke taken vervult u met name?

Sinds 2010 ben ik sectordirecteur bovenbouw van het Broeckland College in Breukelen, waar we naast de profielen E&O, Z&W en Groen de techniekprofielen PIE, BWI en natuurlijk M&T hebben. Sinds de Vernieuwing VMBO hebben we m.n. de techniekprofielen flink vernieuwd en BWI is helemaal nieuw voor onze school. Naast de dagelijkse gang van zaken zijn we op dit moment met een aantal collega’s bezig met de ontwikkeling van Sterk Techniekonderwijs. Dit om de leerlingen vanaf klas 1 t/m klas 4 met technologie in aanraking te laten komen en dat school breed! Ook daarin draag ik mijn steentje bij voor de bovenbouw. Tevens ben ik betrokken bij het examensecretariaat, zodat ik ook weet welke eisen er ieder jaar aan onze leerlingen gesteld worden bij m.n. de praktijkexamens. In het verleden ben ik als praktijkdocent ook veel op stagebezoek geweest en in tal van bedrijven en instellingen geweest om te zien wat onze leerlingen daar allemaal konden leren. Ook als decaan heb ik jarenlang wat mogen betekenen voor leerlingen en ouders en het is mooi om te zien hoe oud-leerlingen vaak goed terecht komen.

  • Wat is in uw ogen de kracht van het Platform?

De kracht van het platform ligt hem in “Samen Sterk”; door regelmatig op bestuurs- en op docentenniveau bij elkaar te komen en bij elkaar in de keuken te kijken doen we veel kennis en ideeën op, waarmee we het onderwijs voor onze leerlingen en cursisten up-to-date en aantrekkelijk houden. Ook kunnen we als platform een krachtig signaal afgeven aan de politiek als dat nodig is, omdat we onze krachten gebundeld hebben; we spreken namens een behoorlijke grote groep mensen, die dagelijks in de branche aan het werk zijn en weten waarover ze praten.

  • Waar liggen in uw visie belangrijke kansen en uitdagingen voor het Platform?

Belangrijke kansen en uitdagingen voor ons platform liggen er op het gebied van het verkrijgen van subsidies en ontwikkelgeld, zodat alle scholen voldoende toegerust zijn om de Vernieuwing VMBO goed uit te kunnen voeren, zowel v.w.b. inventaris als kennis. Daarnaast blijft het belangrijk om naar wegen te zoeken om de mobiliteitsopleidingen goed te promoten naar de jeugd en ze met open armen te ontvangen als ze hierin verder willen, want we hebben ze breed nodig in de toekomst.