Herman Labee

Image

Herman Labee

Binnen het Platform Mobiliteit en Transport wordt veel uitgewisseld over de ontwikkelingen in het vmbo en het mbo. Vanuit het mbo sluiten wij aan om deze verbinding te versterken.

Een drijfveer is het enthousiasmeren van het vmbo voor het vak mobiliteit en transport, zodat studenten weten waar ze voor kiezen en een goede doorstroom hebben naar een vervolgopleiding. Onze focus ligt op het stimuleren van kennisuitwisseling tussen vmbo- en mbo-docenten, zodat beiden goed op de hoogte zijn van de inhoud van elkaars onderwijsprogramma’s. Voor de btg MTLM is het Platform Mobiliteit en Transport een goed eerste aanspreekpunt om op landelijk niveau ontwikkelingen te bespreken en gezamenlijke activiteiten te initiëren.