Gertjan Deckers

Image

Vier vragen aan Gertjan Deckers

  • Wat is uw drijfveer zich bestuurlijk in te zetten voor het Platform?

“Met als kern ‘Trots op praktijk leren’ ben ikzelf in 2008 gestart als docent. Jarenlang heb ik het platform bezocht en daar heb ik veel bevlogen collegae leren kennen. Samen met deze collegae heb ik het ontstaan van Mobiliteit en Transport mogen mee maken. Daarom wil ik dan ook graag mee gaan werken aan de toekomst van een gedegen techniek profiel Mobiliteit en Transport.”

  • Welke taken vervult u met name binnen uw bestuur?

“Ik zal de taak van regiovoorzitter Zuid gaan vervullen. Samen met mijn collega Jos van der Pouw (regio voorzitter Noord) informeren we collegae in het land over bijvoorbeeld: Sterk  Techniekonderwijs en veilig, gezond en vitaal werken. Ook zullen wij de stem zijn vanuit de achterban docenten in de regio’s in het platform bestuur.”

  • Wat is in uw ogen de kracht van het Platform?

“´Persoonlijke aandacht`. In mijn optiek is maatwerk, met daarin een hoge mate van persoonlijke aandacht, één van de sterke punten van ons platform. Betrokken collegae die elkaar ontmoeten binnen het platform om bijvoorbeeld; ervaringen te delen, loopbaan als docent en instructeurs te versterken en te professionaliseren. Met daarin altijd voorop de leerling/student. Maar zeker ook om de verbinding met onze collegae in het onderwijs en bedrijfsleven te zoeken.”

  • Waar liggen in uw visie belangrijke kansen en uitdagingen voor het Platform?

“Binnen de regio wordt er momenteel gewerkt aan de borging van technisch onderwijs. Met daarin als belangrijke spil het profiel Mobiliteit en Transport. Samenwerking wordt daarin gezocht met het regionale bedrijfsleven en ROC´s in doorlopende leerlijnen. Dit samenspel binnen het Technische domein heeft een enorme rijkdom aan kansen. De pedagogische voorsprong van mijn VMBO collega’s zal een nieuwe wind doen waaien binnen de techniek. Met daarin volop kansen voor persoonlijke aandacht en individuele leerwegen. In een wellicht gedifferentieerde leeromgeving die Mobiliteit en Transport heet, met crossovers in andere profielen zoals; PIE en E&O.”