Erwin Gouw stelt zich voor

Erwin Gouw stelt zich voor

In de jaren ’80 studeerde ik aan de Stichting Opleidingen Leraren (SOL) in Utrecht. Mijn 2e graads bevoegdheid heb ik nooit behaald, de verbondenheid met het onderwijs is altijd gebleven.

Bij het toenmalige regiokantoor van Arbeidsvoorziening NW Veluwe (het huidige UWV) gaf ik in de jaren ’90 leiding aan de afdeling Punt Personeelsvoorziening Onderwijs. De afdeling moest in opdracht van het ministerie van OCW onder verantwoording van minister Jo Ritzen docenten vanuit het wachtgeld herplaatsen in het onderwijs. Den Haag sprak over uitvoeringsregels en bezuinigingen op wachtgeld, het onderwijs zocht naar kwalitatieve instroom van gepassioneerde docenten.

Inmiddels ben ik alweer 21 jaar werkzaam bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek (voorheen VTL), de brancheorganisatie voor de sector transport en logistiek. Ik heb gedurende mijn loopbaan bij STL diverse operationele en leidinggevende functies bekleed.

In mijn huidige functie van sectoradviseur ontwikkel en versterk ik de strategische relatie en positie van STL bij de grotere klanten en relevante stakeholders. Mijn aandacht gaat hierbij ook naar de relatie onderwijs en arbeidsmarkt.

De vervangingsvraag in de sector transport en logistiek is, vooral door demografische factoren van vergrijzing en ontgroening, enorm groot. De sector transport en logistiek heeft daarom dringend behoefte aan nieuwe instroom van vakbekwame medewerkers.

Via STL volgen jaarlijks zo’n 1700 leerlingen een BBL beroepsopleiding transport en logistiek. We doen dit in goede samenwerking met alle ROC’s en Vakscholen in Nederland. Door een aanzienlijke bijdrage vanuit het Soob, het opleidingsfonds van de sector, kunnen BBL leerlingen via STL de opleiding chauffeur beroepsgoederenvervoer met subsidie volgen. De leerlingen behalen de rijbewijzen B t/m EC tijdens hun opleiding. Samen met de praktijkopleiders van de leerbedrijven zorgen onze adviseurs buitendienst BBL hierbij voor de gewenste begeleiding. Ik heb diep respect voor al die leerlingen die binnen 2 jaar in staat zijn om hun beroepsopleiding met rijbewijzen af te ronden. Vol trots zie je dan zo’n jongen of meisje bij diplomering met een vrachtwagen wegrijden, fantastisch!

Het mbo-onderwijs en de sector transport en logistiek zijn gebaat bij kwalitatieve instroom vanuit het vmbo. Dat is de reden dat STL graag aansluit bij het platform M&T en daarom zet ik mij ook graag bestuurlijk in voor dit platform. We kunnen de kwaliteit van instroom in de sector alleen maar verbeteren als we elkaar nog beter informeren en begrijpen. Het platform biedt hiervoor een uitstekend middel om alle betrokkenen met elkaar in contact te brengen. Dezelfde passie voor het vak in onze sector tref ik ook bij de vmbo docenten. Als intermediair is het geweldig om het bedrijfsleven en het scholenveld met elkaar in gesprek te brengen. Hierin zie ik ook mijn rol als brenger van informatie, vertaler van de wensen naar mijn achterban en degene die helpt met het nemen van initiatieven om kwalitatief goed vmbo-  transport en logistiek onderwijs te ontwikkelen.

Voor mensen die hierover meer informatie willen ben ik bereikbaar per mail egouw@stlwerkt.nl of mobiel 06-53829292.