Barbara Baelemans

Image

Vier vragen aan Barbara Baelemans

  • Wat is uw drijfveer zich bestuurlijk in te zetten voor het Platform?

“Mijn hart gaat sneller kloppen bij techniek en vanuit mijn eerdere werkervaring heb ik me in kunnen zetten om studenten van het MBO te scholen in het werkgebied van logistiek en mobiliteit. Om ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt van morgen over voldoende kwalitatief en kwantitatief geschoolde medewerkers kan beschikken, wil ik me inzetten om dáár een bijdrage aan te leveren. Door het maken van de verbinding tussen landelijke en regionale ontwikkelingen en het primaire proces.”

  • Welke taken vervult u met name binnen het Platform?

“Als nieuwkomer in het Platform M&T stel ik me actief en betrokken op om de ontwikkelingen in onze regio en binnen het VMBO in te brengen en van daaruit te kijken naar een passend jaarprogramma voor docenten en management. Daarnaast ben ik klankbord en geef advies bij/over visievorming en ontwikkelingen binnen het platform.”

  • Wat is in uw ogen de kracht van het Platform?

“De kracht van het Platform is de brede samenwerking met het MBO en de kenniscentra. We richten onze activiteiten op de kern van de opdracht van het Platform: de ondersteuning van de docenten M&T. De slogan “geen woorden maar daden” typeert heel pakkend de cultuur van dit Platform.”

  • Waar liggen in uw visie belangrijke kansen en uitdagingen voor het Platform?

“De belangrijkste kansen liggen in het versterken van techniek onderwijs, met een forse impuls van de overheid worden VMBO scholen in de gelegenheid gesteld om het technisch onderwijs te versterken, dit komt ook ten goede aan mobiliteit en transport. Van belang is om de gehele keten hierbij te betrekken, van primair onderwijs tot en met het HBO en de bedrijven. Alleen gezamenlijk kunnen we de slag slaan naar sterk techniekonderwijs. Innovaties in de branche en het bijblijven bij deze ontwikkelingen in het onderwijs zie ik als een uitdaging.”