Praktische Profiel Oriëntatie (PPO)

PSO Ideeënmap Voertuigentechniek

Speciaal voor de lessen voertuigentechniek van PSO is er een lesmap uitgebracht met met opdrachten die passen bij het interesse- en opleidingsniveau van leerlingen in het tweede jaar van het VMBO. De opdrachten geven leerlingen meer inzicht in de mogelijkheden die (voertuigen)techniek biedt. Het materiaal is ook geschikt voor andere VMBO-groepen en doe-dagen op basisscholen.
De lesmap bevat tien hoofdstukken met onderwerpen als de fiets, internet, gereedschappen, de wielen en de motor van de auto. Maar ook een cd-rom over schone voertuigen en de werking van de Ottomotor.
Via de website van Innvam kunt u de complete PSO-map downloaden.
Download: PSO Ideeënmap voertuigentechniek

PSO-Box Transport & Logistiek

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een speciale box voor de PSO-uren (of LOB) ontwikkeld: PSO-box Let’s go. De opdrachten in deze inspirerende box sluiten goed aan bij het interesse- en opleidingsniveau van leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van het vmbo.
Vier jongeren vertellen over hun werk als chauffeur, logistiek medewerker, kraanmachinist en planner. Via opdrachten, filmpjes en een bordspel krijgen de leerlingen een beeld van de mogelijkheden in de sector.
> Handleiding POS-box Let’s go
> Meer informatie over de website

PSO Ideeënbox Techniek

Via de PSO Ideeënbox kunnen de vmbo-leerlingen de wereld van techniek ontdekken. De ideeënbox benadert de techniek via zeven ‘werelden’. Wereld 4 is Mobiliteit & Ruimte met daarin begrippen als mobiliteit, transport, transportmiddelen, infrastructuur (in brede zin), ontwikkeling infrastructuur etc. Elk hoofdstuk bestaat uit een lesbrief met zes tot acht opdrachten.
Download: PSO ideeënbox techniek

Transport en Logistiek op vmbo’s

In het tijdschrift TON, het magazine voor mensen die werken in transport en logistiek werd in december 2016 aandacht besteed aan gastlessen. Op pagina 30 vindt u een artikel over voorlichting over transport & logistiek op vmbo’s d.m.v. gastlessen en de PSO box.
> Bekijk het tijdschrift