23-02-2023

Werving Monitor LOB

Werving Monitor LOB

Heb je een mening over loopbaanontwikkeling en begeleiding? Doe mee aan de Monitor LOB! 

Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen in het vo en mbo organiseren daarom veel verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB). Om een goed beeld te krijgen van LOB in de praktijk én om waardevolle kennis en ervaringen uit het veld op te halen, voert het Expertisepunt LOB voor de derde keer de Monitor LOB uit onder schoolleiders, decanen/LOB-coördinatoren/studieloopbaanbegeleiders en leerlingen/studenten. Wil je meedoen aan dit onderzoek? Dat kan op twee manieren. Vul de online vragenlijst in en/of neem deel aan één van de verdiepende focusgroepen. Klik hier voor meer informatie.