30-03-2020

Webinar ‘Examens en de corona richtlijnen’

Centrale examens gaan niet door

De minister van onderwijs heeft op 24 maart jl. besloten dat dit schooljaar de centrale examens niet doorgaan. Dit was de wens van veel scholen. Deze maatregel levert echter ook weer veel nieuwe vragen op. Deze kunnen op dit moment nog niet allemaal beantwoord worden. De komende periode worden de (praktische) consequenties van de maatregel verder uitgewerkt. Dit betreft onder andere de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de slaag-zakbeslissing en hoe de mogelijkheid op een herkansing wordt vormgegeven.

Webinar

Op 27 maart organiseerde SPV een webinar rond de vraag ‘wat moet en wat mag rond het (school)examen ten tijde van de coronacrisis’? Een heldere uiteenzetting van beschikbare informatie waarin uw vragen werden beantwoord. Inmiddels is het webinar meer dan 800 keer bekeken. U kunt het webinar terugzien op YouTube.