18-04-2023

Voortgang STO: Voortgangsgesprekken gaan weer van start vanaf juli

Vanuit de landelijk ondersteuning Sterk Techniekonderwijs worden er in de maanden juli, augustus en september gesprekken gevoerd met alle STO-regio’s om terug te blikken en vooruit te kijken naar de verlenging in 2024 en de volgende fase STO vanaf 2025. Het format voor de voortgangsrapportage (die in 2023 moet worden ingediend) is nog niet bekend. Zodra het format voor de voortgangsrapportage bekend is, ontvang je deze. Alle regio’s ontvangen op korte termijn een uitnodiging voor het voortgangsgesprek.