24-05-2022

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

29% van de vmbo-leerlingen kiest voor een bètatechnische vervolgopleiding in het mbo

Vanuit de basisberoepsgerichte leerweg is het percentage leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de bètatechniek in de afgelopen jaren geleidelijk toegenomen tot 33% in 2020/2021. Ook het aandeel vanuit de kaderberoepsgerichte leerweg stijgt: van 30% in 2013/14 naar 32% in 2020/21.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!