07-11-2022

Vacature! Platform M&T is op zoek naar een nieuwe regiovoorzitter Zuid

Vacature! Platform M&T is op zoek naar een nieuwe regiovoorzitter Zuid

Naar aanleiding van het doorstromen van de regiovoorzitter Zuid naar de functie van landelijke programmamanager Platform M&T komt de functie van regiovoorzitter van de regio Zuid vacant. Daarom in deze nieuwsbrief een oproep voor kandidaten, die interesse hebben om deze taak op zich te nemen.

Wat verwacht het Platform M&T van een regiovoorzitter? Onze voorkeur gaat uit naar iemand die:

  • enthousiast en proactief betrokken is bij de ontwikkelingen binnen het vmbo/sector Techniek/M&T en ten behoeve van het profiel M&T STO-doelen realiseert;
  • lesgeeft op het vmbo, Profiel M&T (liefst leerjaar 3 en 4);
  • leiding kan geven aan de regionale docentennetwerkbijeenkomsten;
  • in samenwerking met de andere regiovoorzitter komt tot een goede programma-invulling van de netwerkbijeenkomsten, afgestemd op de behoeften van de docenten uit de regio;
  • vanuit betrokkenheid en deskundigheid inbreng heeft op de landelijke platformvergaderingen;
  • tijd wil investeren;
  • ambitie heeft om de stap naar het landelijke netwerk M&T te maken, daar de verbinding te zijn tussen werkveld en landelijke ontwikkelingen om de vertaalslag terug te maken naar de eigen schoolpraktijk.

In een vacatie- en reiskostenvergoeding is voorzien.

Bent u geïnteresseerd? Mail dan naar programmamanager@www.platformmobiliteitentransport.nl

 

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!