02-05-2020

Platform M&T is samenwerking met Tim gestart

Vmbo’ers motiveren verder te studeren in het mbo

Tim staat voor ‘Tech in Motion’ en richt zich op opleidingen in de mobiele techniek. Tim laat zien dat netwerken en de krachten bundelen effect heeft in de sector. Dit geldt voor het mbo en sinds kort heeft ook het platform vmbo Mobiliteit & Transport zich aangesloten en is Tim vertegenwoordigd in ons Platform. Het platform vmbo vertegenwoordigt een flink deel van de sector waarin ook Tim-partners actief zijn.

Dankzij het platform vmbo Mobiliteit & Transport raken docenten in het vmbo beter geïnformeerd over de sector en het brengt hen in contact met mbo-docenten. Zo zorgt Tim ervoor dat vmbo-leerlingen stages gaan lopen bij leden van Fedecom & BMWT. Eenmaal kennisgemaakt met de dynamische wereld van de mobiele werktuigen, kunnen deze leerlingen  kiezen voor een vervolgopleiding in het mbo. Een opstap om meer vakmensen op te leiden die tot nu toe onbereikbaar leken.