28-03-2022

Terugblik regionale docentennetwerkbijeenkomsten Platform M&T maart

Regionale netwerkdagen 2022

Na lange tijd konden we elkaar weer eens gewoon ontmoeten op de regionale netwerkdagen M&T in maart. Het animo voor het bijwonen van deze middagen was groot.  We werden op de verschillende bijeenkomsten rondgeleid door inspirerende vmbo- en mbo-locaties.  Het middagprogramma begon met een update van een aantal landelijke ontwikkelingen.

Sterk Techniekonderwijs

In het kader van STO werd vooral aandacht gevraagd voor meer goede docenten voor het technische beroepsonderwijs en werd de stand hiervan op de scholen met elkaar gedeeld. De 78 STO-regio’s kennen namelijk een belangrijke gemeenschappelijke succesfactor: de inzet van voldoende docenten die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.

Want zowel voor het geven van het onderwijs als voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderdelen in het onderwijs zijn docenten onmisbaar. Sterk Techniekonderwijs heeft een docententoolkit ontwikkeld om STO-regio’s en scholen te inspireren bij het aantrekken, behouden en professionaliseren van docenten. Gelukkig konden we op onze regionale bijeenkomsten veel nieuwe M&T-docenten ontmoeten!

Instroomcijfers 2021-2022

Ook is aandacht besteed aan de instroomcijfers 2021-2022. De trend van de laatste 5 jaren laat een stevige afname van de leerlingeninstroom zien voor dit profiel. Toch is het belangrijk om alert te blijven op een dekkend aanbod van het profiel M&T in het land. De huidige instroomcijfers tonen een lichte groei in het vmbo. Hiermee lijkt een trend te zijn gekeerd. De afgelopen jaren was er steeds een daling van het aantal leerlingen te zien, maar dit jaar stijgt de instroom. Ook héél licht voor M&T.

De nieuwe leerweg

Uiteraard ontbrak de laatste stand van zaken rondom de nieuwe leerweg niet. Uit de bijeenkomsten bleek dat er nog enkele scholen zich hadden aangemeld als pilotschool M&T.  Het lijkt erop dat we voldoende pilotscholen hebben om deze ontwikkeling goed vorm te geven.

Actuele zaken Platform Mobiliteit & Transport

De actuele zaken van het Platform M&T zijn aan de orde geweest, zoals het jaarplan, de belangrijke data van 2022, de voortgang van de update van het lesmateriaal van het keuzevak Mobiele Werktuigen, een toelichting op veiligheidsprojecten vanuit het Platform M&T, de invulling van de managementbijeenkomsten, de samenwerking met het Platform PIE en ook hebben we even stilgestaan bij de examens 2022.

Het tweede deel van de middag stonden, in het kader van de goede aansluiting vmbo-mbo, de nieuwe KD’s Mobiliteit en Transport & Logistiek centraal. Presentaties over dit onderwerp werden gegeven vanuit SBB door Isabelle Severins (Mobiliteit) en Frits Wouda (T&L). Dat was zeer verhelderende informatie.  Naar aanleiding hiervan spitste de discussie en onderlinge kennisdeling zich toe op praktische toepassingen van doorlopende leerlijnen in de vmbo-praktijken M&T en het gebruikte lesmateriaal. Daarover werd druk gesproken met elkaar.

Tot slot

De kracht van delen! Lees onze nieuwsbrieven zorgvuldig en houd alle berichtgeving bij. Meld je aan voor onze nieuwsbrieven en volg onze LinkedIn-pagina.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!