06-07-2022

Terugblik Managementbijeenkomst 1 juli 2022

Terugblik Managementbijeenkomst 1 juli 2022

Op 1 juli jl. vond weer een fysieke managementbijeenkomst plaats georganiseerd door de Platforms M&T en PIE. Vele geïnteresseerde deelnemers kwamen naar de locatie van de Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein voor een zinvolle kennisdelingsmiddag.

Na de opening werden we welkom geheten door Marianne van Loenhout, beleidsmedewerker Onderwijs van de Koninklijke Metaalunie. Naast een korte toelichting over de Koninklijke Metaalunie ging zij in op de noodzakelijke verbinding tussen de branches en het onderwijs, die met de ontwikkelingen van Sterk Techniek Onderwijs mooie impulsen krijgen. Belangrijk daarbij is dat de jeugd de sector moet zien: ermee kennismaken maar vooral ook iets ermee mogen doen! Zo gaat STO zeker effect krijgen.

Verder biedt de Koninklijke Metaalunie aan, dat zij meedenkers kunnen bieden bij de ontwikkeling van nieuwe keuzevakken in het vmbo.

Daarna stonden de Praktijkgerichte Programma’s M&T en PIE alsook TIV (Praktijkgericht Programma Techniek en Innovatief Vakmanschap) op de agenda. TIV is een technisch praktijkgericht programma binnen de Nieuwe Leerweg dat speciaal ontwikkeld wordt voor niet-techniekscholen. TIV maakt het door samenwerking binnen de regio mogelijk om ook de huidige TL-leerlingen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met de echte techniek.

We werden in dit programmaonderdeel up-to-date geïnformeerd door Jan ten Napel, Curriculumontwikkelaar/vakexpert VMBO van SLO.

Een aantal aandachtspunten n.a.v. de discussie:

  • Als we de ambities van STO willen waarmaken, dan spreken we de andere doelgroepen zoals TL-leerlingen ook aan en gaan we voor deze mooie kans.
  • Invoering PGP gaat door; wetgeving volgt later.
  • Het is belangrijk dat praktische realistische opdrachten uit het bedrijfsleven herkenbaar zijn en gericht zijn op de sector.
  • TIV is wel licentievrij, maar niet samenwerkingsvrij! TIV is krachtiger door de verbinding te zoeken met de techniekscholen in de regio, die zowel voorzieningen alsook vakinhoudelijke expertise hebben.
  • Minimaal 2 werkvelden moeten worden opgenomen in het PGP.
  • Houden we 13 programma’s? Daarover meer in een latere fase van het project.
  • LOB-leerlijn is een héél belangrijke onderlegger.

Daarna stonden we kort stil bij de vmbo keuzevakken, opgenomen in de schoolexamens 2021 per profiel. Er werd opgeroepen om vooral ook de innovatieve keuzevakken bij de profielen in de scholen aan te bieden voor een goede oriëntatie van onze leerlingen. Natuurlijk stonden we ook stil bij een aantal gedeelde ervaringen in regionale STO-ontwikkelingen. Er werd een oproep gedaan aan het management om vooral te letten op een goede aansturing van de veiligheid in de klas. Er werd een goodpractice gedeeld over crossovers tussen PIE en Z&W door invoering zorgtechnologie.

In een regio lopen management en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven met elkaar een dag mee in elkaars praktijk en zij geven daarna hun stokje door aan een collega. Zo worden werelden van onderwijs en bedrijven heel realistisch met elkaar verbonden. In een andere regio worden weken vrijgemaakt voor docentenstagedagen. Een mooi voorbeeld over de intensieve samenwerking tussen vmbo en mbo, zowel in de uitvoering van keuzevakken alsook in de examinering, die op het mbo plaatsvindt.

Ook het docententekort kwam aan de orde. Er werden goede voorbeelden aangegeven, zoals bouwen aan docentenpools in een aantal regio’s door doorstroom van instructeurs. M.b.t. de bevoegdheden van de docenten wordt opgemerkt, dat er aan meer flexibiliteit en maatwerk wordt gewerkt door de samenwerkende hogescholen. Toch zijn er ook andere ervaringen van de aanwezigen. Deze ervaringen zullen vanuit STO met de hogescholen worden gedeeld.

De volgende managementbijeenkomst is op vrijdagmiddag 2 december. Deze wordt online georganiseerd.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!