27-05-2024

Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd

De subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs is gepubliceerd in de Staatscourant. In de regeling is het beoordelingskader opgenomen. Hiermee kunt u het activiteitenplan en bijbehorende begroting op hoofdlijnen voor de periode 2025-2028 maken die u uiterlijk 1 oktober om 16:00 uur indient. In juni worden de regio’s gevraagd een vooraanmelding te doen bij DUS-I. Hiervoor ontvangen penvoerders een link en kunt u de gegevens, die bekend zijn bij DUS-I, controleren, eventueel aanvullen en vervolgens door de penvoerder laten ondertekenen.

Download de regeling