22-04-2024

Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd in de Staatscourant. In de regeling is het beoordelingskader opgenomen. Hiermee kunt u het activiteitenplan maken die u op 1 oktober indient. In juni worden de regio’s gevraagd een vooraanmelding te doen bij DUS-I. Hiervoor ontvangen penvoerders een link en kunt u de gegevens, die bekend zijn bij DUS-I, controleren, eventueel aanvullen en vervolgens door de penvoerder laten ondertekenen.

Bekijk subsidieregeling