23-02-2023

Pilotscholen voor vernieuwde keuzevak carrosseriebouw gezocht 

RAI CarrosserieNL zoekt pilotscholen voor vernieuwde keuzevak carrosseriebouw gezocht 

Tijdens de landelijke docentennetwerkdag in oktober 2022 is het vernieuwde keuzevak Carrosseriebouw (KV7) gepresenteerd. Verhoging van de ‘feel good factor’ voor de leerlingen, laagdrempeligheid voor de scholen en meer aansluiting van de inhoud bij de bedrijven waren de belangrijkste voorwaarden bij de nieuwe opzet van het keuzevak.

RAI CarrosserieNL vindt het belangrijk dat vmbo-scholen het keuzevak Carrosseriebouw aanbieden om zoveel mogelijk derde- en vierdejaars leerlingen kennis te laten maken met de carrosseriebouw en trailerbouw. Daarom heeft MK Educatie de opdracht gekregen een herziening van het keuzevak door te voeren; niet alleen inhoudelijk, maar vooral ook in de manier van werken. Ook voor de leerlingen van de Nieuwe Leerweg is er inspirerend materiaal beschikbaar. Alle niveaus van het vmbo kunnen daardoor bediend worden.

De herziening heeft geleid tot een andere opzet van het keuzevak:

–           minder theorie voor basis-leerlingen,

–           méér praktijkopdrachten,

–           nieuwe (grote) opdrachten voor leerlingen van de Nieuwe Leerweg.

In de tweede helft van dit schooljaar én komend schooljaar zal het herziene keuzevak door scholen worden uitgeprobeerd. In deze pilot willen we graag ophalen bij scholen of de nieuwe manier van werken aanslaat bij de leerlingen.

Wilt u met uw school aansluiten bij de pilot (onderdelen van het) keuzevak Carrosseriebouw? Neem dan contact op met Hans Hoogbergen (hans.hoogbergen@mkeducatie.nl.). Hans stuurt u een gratis exemplaar van het herziene keuzevak toe. Daarna maakt Hans Hoogbergen graag een afspraak om de nieuwe manier van werken toe te lichten. In dit schooljaar zal MK Educatie de eerste tien sets voor uw leerlingen gratis aanleveren. Daarmee kunt u een probleemloze start realiseren in de pilot.

Wilt u meer informatie over de carrosserie- en trailerbouw, bezoek dan www.leerbedrijfcarrosserie.nl. Heeft u interesse in het aanbod van OOC/RAI CarrosserieNL inzake doe-activiteiten en hulp bij de uitvoering hiervan door onze regio-coördinatoren Bedrijfsleven en Onderwijs, kijk dan op https://oocinfo.nl/tools/regiocoordinatoren-bedrijfsleven-onderwijs/ of mail naar raicarrosserienl@raivereniging.nl