01-07-2023

Nieuwe website praktijkgerichte programma’s 

De ontwikkeling van praktijkgerichte programma’s in GL en TL gaat een nieuwe fase in. Vanaf het schooljaar 2024-2025 mogen alle scholen, op vrijwillige basis, een of meer praktijkgerichte programma’s aanbieden. Informatie hierover en over de praktijkgerichte programma’s vindt u op een nieuwe website: www.praktijkgerichteprogrammas.nl