25-03-2024

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

De NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland, uitgevoerd door TNO. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren in Nederland. Sinds 2018 laat het ministerie van OCW de steekproef voor het po en vo uitbreiden zodat een representatief beeld van deze sub-sectoren gegeven kan worden. De NEA informeert onder andere naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Ook worden vragen gesteld over gezondheid, employability, mobiliteit en doorwerkleeftijd.

In het onlangs gepubliceerde TNO-rapport ‘NEA 2022 Tabellen sector onderwijs’ worden de resultaten van de vo-sector afgezet tegen andere (onderwijs) sectoren. Binnen de vo-sector worden verschillende functies met elkaar vergeleken. Met deze resultaten ontstaat een goed beeld van hoe het met werknemers in het vo is gesteld. Voion heeft de resultaten van de vo-sector op een aantal thema’s uit de NEA, naar functiegroep, in een factsheet uitgelicht.

Bekijk de factsheet