23-02-2023

Klankbordgroep PGP 19-01-2023

Op 19 januari 2023 vond er een bijeenkomst over het Praktijkgericht Programma M&T plaats. Met presentaties van SLO en Bossche Vakschool werd er praktijkgericht invulling gegeven aan deze online bijeenkomst.

2302 Verslag Klankbordbijeenkomst PGP MT 19-01-2023 incl. presentatie