22-04-2024

Helemaal up-to-date met gratis lesmateriaal elektrische auto’s

Stichting EV Kenniscentrum heeft, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, per direct gratis lesmateriaal over elektrische auto’s beschikbaar gesteld voor onderwijsinstellingen en de mobiliteitssector. De ontwikkelingen gaan razendsnel op dit vlak en bestaand materiaal is vaak onvolledig of achterhaald, waardoor een kennisachterstand voor leerlingen dreigt. Het lesmateriaal is geactualiseerd tot en met de situatie van begin 2024.

Naar het lesmateriaal