18-04-2023

Gratis EV-lesmateriaal

Voor het mbo is er gratis lesmateriaal ontwikkeld over elektrische voertuigen. Dit is natuurlijk ook interessant voor het vmbo. De lesstof is te vinden op de site: https://evkenniscentrum.nl/

Over het EV Kenniscentrum:

Het lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van I&W speciaal voor mbo-opleidingen. In samenspraak met een brede werkgroep van EV-experts binnen de EV-sector, inclusief docenten van de opleiding adviseur/verkoper in de mobiliteitsbranche, is het lesmateriaal ontwikkeld.