06-11-2023

De achtergrondschets, inspiratie voor de verlenging van 2024 en nieuwe periode 2025-2029

Binnen Sterk Techniekonderwijs werken we samen aan de transitie naar een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch vmbo. Om een praktische invulling te kunnen geven aan deze begrippen, hebben de onderzoekers van SEO, ResearchNed, ROA en Bureau Turf in 2020 een Achtergrondschets ontwikkeld. Deze Achtergrondschets wordt door hen gebruikt om alle inzet en opbrengsten van STO te monitoren en evalueren op landelijk niveau. De Achtergrondschets is ook goed regionaal in te zetten: om op de voortgang te reflecteren of om de nieuwe plannen voor 2024 én 2025-2029 vorm te geven. Welke veranderingen ziet u in uw regio en welke ambities verdienen extra aandacht de komende jaren om de transitie naar duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technische vmbo waar te maken?

Bekijk de achtergrondschets