22-04-2024

Cspe-enquête

Vanaf 1 april tot 19 juli 2024 kunnen CSPE’s afgenomen worden. In diezelfde periode kunnen ook de flexibele digitale examens voor de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg afgenomen worden. Examens hoeven niet in een aaneensluitende periode allemaal tegelijk afgenomen te worden. U mag de hele periode gebruiken voor de examens en kunt dus het examenmoment op de leerling en het vak afstemmen.

Ook dit jaar organiseert SPV, samen met Cito en CvTE een CSPE-enquête. Deze enquête kunt u invullen van 2 april tot 16 mei 2024. Dit is korter dan voorgaande jaren. Hiervoor is gekozen om alle enquêteresultaten mee te kunnen nemen in het normerings- en evaluatieproces. U hoeft niet te wachten met het invullen van de enquête tot al uw leerlingen het CSPE hebben gedaan, als u een goed beeld heeft van het CSPE kunt u de enquête invullen.

Net als voorgaande jaren vragen we u voor elke leerweg een aparte enquête in te vullen.

Naar de enquête