11-09-2017

Bijscholing M&T

Bijscholing vmbo loopt in elk geval nog tot het eind van dit kalenderjaar (2017). Tot en met december is er de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief deel te nemen aan bijscholing.
Er zijn inmiddels weer diverse scholingen geplaatst op de website www.bijscholingvmbo.nl. voor het Profiel M&T. Voor de scholing per profiel is veel belangstelling, maar de belangstelling voor de profieloverstijgende scholing blijft wat achter. Ook daarvoor wordt jullie aandacht uitdrukkelijk gevraagd. Kijk ook op de flyer aanbod schoolexaminering. Of op de site voor aanbod LOB, VSO en uitwisseling van ervaringen.
Het zijn dus de laatste mogelijkheden om u via deze weg te professionaliseren. Meld u tijdig aan als u cursussen wilt volgen dit  najaar!

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!

© 2018 - Platform Mobiliteit en Transport