26-05-2023

Bijeenkomst kennis- en vragensessie TIV

Op 13 juni 2023 is er een bijeenkomst voor scholen die het praktijkprogramma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) willen gaan aanbieden. De platforms PIE en M&T organiseren deze bijeenkomst en willen hiermee tegemoetkomen aan de vragen die er leven over dit praktijkprogramma. Jan ten Napel zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op kennis en vaardigheden van de werkvelden, een pilotschool zal informatie geven hoe zij invulling aan het programma willen geven, tevens zal Lisette Arbeider van MK-Educatie enkele aanzetten geven tot een didactische invulling van het programma. Verdere informatie volgt.  De bijeenkomst is gratis voor de leden van de platforms.

Aanvang: 13.00 uur
Locatie: midden van het land (afhankelijk van de inschrijvingen)
Aanmelden: secretariaat@platform-pie.nl