14-02-2022

Afsluiting beroepsgericht profielvak 2022

Afsluiting beroepsgericht profielvak 2022

Afgelopen week hebben veel mensen gekeken naar de voorlichting over de CSPE’s 2022. Het algemeen deel van de voorlichting staat online. Daarin vindt u veel linken naar informatiebronnen. Ook de PowerPoint die gebruikt is, is beschikbaar. De PowerPointpresentaties van de vakinhoudelijke informatie die toetsdeskundigen van Cito tijdens de voorlichting gaven,  zijn inmiddels ook gedeeld via de SPV website.

Vragen

Tijdens het webinar zijn vragen gesteld en beantwoord. Veel van deze vragen zijn verwerkt in de  FAQ’s op de  themapagina Examens 2022. Aanvullende vragen over de examens kunt u stellen via het Examenloket ( examenloket@duo.nl) of via SPV ( info@platformsvmbo.nl). In de komende regiobijeenkomsten van het Platform M&T is er ook gelegenheid om vragen te delen met de collega’s docenten M&T.

Enquête

Ook dit jaar willen Cito, CvTE en SPV graag weten op welke manier u het profielvak heeft afgesloten, of u daarbij gebruik heeft gemaakt van CSPE-materiaal en hoe dat CSPE-materiaal bevallen is. Daarom houdt SPV ook dit jaar een enquête over het CSPE. Wij roepen u op deze enquête in te vullen. De enquête is vanaf 4 april beschikbaar.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!