16-09-2021

Thematische professionaliseringsbijeenkomst over succesvolle doorstroom vmbo-mbo

Succesvolle doorstroom vmbo-mbo

Het Platform M&T organiseert een flexibel keuze scholingsaanbod, waarop docenten M&T kunnen inschrijven. I.v.m. Corona zijn deze bijeenkomsten dit schooljaar tot nu online ingevuld. Nu er betere tijden aan lijken te komen kunnen we weer uitkijken naar fysieke bijeenkomsten. Inhoudelijk bestaat het flexibele aanbod uit thematisch professionaliseringsaanbod en bijeenkomsten van een klankbordgroep nieuwe praktijkgerichte leerweg GLTL.

De eerstvolgende thematische professionaliseringsbijeenkomst is op 16 september 2021 van 13.30-16.30 met als thema: Een versneld traject: de Vakmanschapsroute.

We worden van harte uitgenodigd door alle samenwerkende M&T-collega’s van de verschillende vmbo en mbo scholen uit de regio Noord-Oost Brabant. We zijn te gast bij het Fioretti College in Veghel. Aanleiding om bij deze school/regio uit te komen is de vakmanschapsroute die al een aantal jaren succesvol in de regio verloopt. Zie ook de videopresentatie over de brede samenwerking in N.O. Brabant.

Het platform krijgt de kans om in de keuken te kijken bij dit versneld traject tussen lokale vmbo’s en ROC’s.

Bij deze presentatie  komen een aantal voor het M&T-onderwijsveld relevante zaken bij elkaar die lerend en inspirerend kunnen zijn voor de collega’s M&T.  Graag deelt de regio Noord Oost Brabant met ons hoe ze de afgelopen jaren succesvol doorlopende leerlijnen M&T hebben (door)ontwikkeld en uitgevoerd en wat daarvoor nodig is (samenwerking Vmbo-M&T docenten in een regio / samenwerking Vmbo-M&T met ROC’s (Summa, Leijgraaf en KW1C)  / rol van het bedrijfsleven). Ook (oud)leerlingen delen hier hun ervaringen met deze route.

De deelnemers van deze bijeenkomst worden uitgedaagd op de vraag: Hoe kunnen de impulsen van STO o.b.v. dit voorbeeld ook bijdragen aan de ontwikkelingen M&T op jouw school/in jouw regio?
Genoeg te delen dus!

Reserveer deze bijeenkomst daarom vast in je agenda en meld je aan via het aanmeldformulier.