17-04-2024

3e bijeenkomst netwerk TIV: Van werkveld naar bedrijfsopdracht

Het doel van het netwerk is scholen te ondersteunen die het praktijkprogramma Techniek en Innovatief Vakmanschap (TIV) willen gaan uitvoeren. Hieraan geven de platforms PIE en M&T concrete invulling door netwerkbijeenkomsten te organiseren.

Bij de eerste netwerkbijeenkomst lag de aandacht op het aanleren van kennis en vaardigheden, die onontbeerlijk zijn voor een goed praktijkprogramma. Hierna volgde een tweede bijeenkomst over het definiëren van “werkvelden” als onderdeel van het praktijkprogramma.

En op 10 april 2024 volgt de derde bijeenkomst: Van “werkveld” naar “bedrijfsopdracht”. In deze bijeenkomst zal Martha Houben van Bedrijf in de klas handreikingen doen, hoe docenten kunnen samenwerken met bedrijven. Martha Hoeben laat ons zien hoe er snel projecten ontworpen kunnen worden.

Titel:                     TIV – Van werkveld naar bedrijfsopdracht
Datum:                 17 april 2024
Tijd:                      van 13.00 tot maximaal 16.00 uur
Locatie:                VO-Raad, Aïdadreef 4, 3561 GE Utrecht
Aanmelden:        secretariaat platform PIE en M&T, secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl