17-12-2021

Managementbijeenkomst

Managementbijeenkomst

Datum: 17 december 2021
Tijd: 13.00 uur – 15.00 uur

Op 17 december wordt van 13.00 tot 15.00 uur weer een digitale managementbijeenkomst georganiseerd voor managementleden van de platforms M&T en PIE. Natuurlijk wordt er op deze bijeenkomst ingegaan op de actuele ontwikkelingen van de nieuwe Praktijkgericht Leerweg in de licentie gebonden programma’s M&T en PIE. Uiteraard zullen ervaringen bij belangrijke thema’s van het STO-programma worden uitgewisseld. In het MBO zijn nieuwe Kwalificatie Dossiers (KD) ingevoerd dit schooljaar. In het kader van de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen een onderwerp waar we zeker bij stil zullen staan. Maar ook actuele onderwijsontwikkelingen, zoals o.a. de teambevoegdheid vmbo-mbo, komen aan de orde. Kortom: het belooft een interessante bijeenkomst te worden met veel toelichting op onderwijsontwikkelingen en kennisuitwisseling.

Aanmelden