17-12-2021

Managementbijeenkomst

Managementbijeenkomst

Datum: 17 december 2021
Tijd: 13.00 uur – 15.00 uur

De volgende managementbijeenkomst voor de deelnemende scholen aan ons Platform zal online plaatsvinden op 17 december van 13.00-15.00. LET OP: Deze managementbijeenkomst is verschoven van 3 naar 17 december 2021.

Ook de scholen van het Platform PIE worden in de gelegenheid gesteld hierbij aan te sluiten. We nemen kennis van de ontwikkelingen in de arbeidsmarktbranches en de actuele onderwijs- en organisatieontwikkelingen die effect hebben op de technische profielen. Vooral onderlinge kennisuitwisseling over de kansen en dilemma’s bij de ontwikkeling van het Profiel M&T, de veiligheid van het praktijklokaal, de vormgeving van Sterk Techniekonderwijs en ontwikkelingen in de nieuwe Praktijkgerichte Leerweg, staan op onze agenda.

Aan de docenten de oproep om het management op de hoogte te brengen van deze bijeenkomst. Zorg dat iedereen op de hoogte blijft van de actuele ontwikkelingen en vraagstukken, waarvoor we onze achterbannen zo nodig hebben. In november volgt een uitnodiging aan al onze scholen.