31-03-2022

Klankbordbijeenkomst Nieuwe Leerweg M&T

Klankbordbijeenkomst Nieuwe Leerweg M&T

Op donderdag 31 maart 2022 vindt vanaf 15.00 uur een online klankbordbijeenkomst over de nieuwe praktijkgerichte leerweg M&T plaats. Het wordt een feedbackbijeenkomst op het tussenproduct concept examenprogramma PGL-M&T.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met secretariaat@www.platformmobiliteitentransport.nl.