07-10-2021

Klankbordgroep flexibel keuze-aanbod

DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR EN WORDT DOORGESCHOVEN NAAR 2022.

Op donderdagmiddag 7 oktober 2021 vindt er een online klankbordgroep plaats van 15.00 uur tot 16.30 uur in de reeks van het flexibele keuze-aanbod M&T.