29-06-2021

Klankbordgroep Praktijkgerichte leerweg

Bijeenkomst klankbordscholen Praktijkgerichte Leerweg M&T

Op 11 februari 2021 vond een 1e bijeenkomst plaats over dit onderwerp met een groot aantal geïnteresseerde scholen. Op dinsdagmiddag 29 juni 2021 zal er een online vervolgbijeenkomst worden georganiseerd van 15.00 tot 16.30 uur. Scholen krijgen de gelegenheid om samen met de pilotschool M&T, de ontwikkeldocenten en SLO te klankborden over het nieuwe conceptexamenprogramma M&T.

Wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Laat het ons weten via secretariaat@www.platformmobiliteitentransport.nl.