Patrick van der Pijl

Image

Vier vragen aan Patrick van der Pijl

  • Wat is uw drijfveer zich bestuurlijk in te zetten voor het Platform?

“Voor mij is dat de verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Die verbinding is essentieel voor goed onderwijs en voor goed opgeleide jongeren. Binnen het platform kan ik aan deze persoonlijke drijfveren inhoud geven.”

  • Welke taken vervult u met name binnen uw bestuur?

“Samen met anderen vertegenwoordig ik de stem van het vmbo.”

  • Wat is in uw ogen de kracht van het Platform?

“Als eerste noem ik dan onze verbindende taak. Maar ook belangenbehartiging is een belangrijke kracht. Extra ondersteuning aan docenten bieden,  draagt bij aan het ontwikkelen van deze beroepsgroep. Daar wordt het onderwijs beter van. Binnen het platform worden docenten met elkaar in contact gebracht en liggen er mogelijkheden voor verbindingen met het bedrijfsleven. Ontwikkelen wordt op deze manier als het ware de tweede natuur.”

  • Waar liggen in uw visie belangrijke kansen en uitdagingen voor het Platform?

“Dan noem ik de drie zaken: ontwikkeling ondersteunen, blijven zoeken naar verdere verbinding met het bedrijfsleven en constant blijven kijken naar mogelijkheden om de belangenbehartiging van het onderwijs nog meer betekenis te geven.”