Henri van Breugel

4 vragen aan Henri van Breugel

  1. Wat is uw drijfveer zich bestuurlijk in te zetten voor het Platform?

“Het behouden, verdiepen en uitbouwen van goed technisch onderwijs. Dát is mijn diepste drijfveer om mij in te zetten voor het Platform Mobiliteit & Transport. Vanuit mijn rol als voorzitter van het platform ben ik direct ook betrokken bij allerlei landelijke overlegorganen die zich bezighouden met het vormgeven van het technisch onderwijs op het vmbo. Daardoor kan ik niet alleen iets betekenen voor het platform. Maar ook voor de hele breedte van het techniekonderwijs op het vmbo.”

  1. Welke taken vervult u met name binnen uw bestuur?

“In het dagelijks leven ben ik directeur van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Met ruim 750 leerlingen in de techniek kunnen we spreken van een grote technische school. Naast het vmbo biedt het Gilde ook mbo 2/3 opleidingen in samenwerking met het ROC. Het onderhouden van intensieve contacten met het regionale bedrijfsleven is een taak die een fors deel van mijn werkzaamheden bepalen.

  1. Wat is in uw ogen de kracht van het Platform?

“De kracht van het platform is dat het zich uitstekend blijft focussen op haar kerntaak: het ondersteunen van docenten op de werkvloer van het mobiliteits- en transportonderwijs. Door slagvaardig en creatief te opereren kunnen we als relatief klein platform toch veel ondersteuning bieden.”

  1. Waar liggen in uw visie belangrijke kansen en uitdagingen voor het Platform?

“Het technisch onderwijs is sterk in beweging. Veranderende onderwijswetgeving, innovaties in de wereld van de mobiliteit en transport en teruglopende leerlingaantallen kenmerken de huidige tijd. Dat vraagt om veel denkkracht, om aanpassingen in de dienstverlening naar scholen en om het bundelen van krachten met de andere technische platforms. Innovatief denken, creatief, ondernemend en met lef naar de toekomst kijken is de uitdaging waar het platform Mobiliteit & Transport voor staat.”