Kwalificatiedossiers

Implementatie competentiegericht kwalificatiedossier (ICK)
Uit ervaring blijkt dat de oude materialen van de ICK-projecten nog regelmatig gebruikt worden. Vandaar dat we docenteninstrumenten en leerlingmaterialen hebben opgenomen.

ICK-1 Beoordelingsinstrumenten

Proeve van bekwaamheid

ICK T&T: beroepstaken

Tweewielers: bromfietstechniek (BFT) en motorfietstechniek (MFT

Tweewielertechniek (TWT) en Bedrijfsautotechniek (BAT)

ICK Carrosserie /schadeherstel

Lesmateriaal bestaande uit praktische opdrachten en films waarbij leerlingen kennismaken met de carrosseriebranche.

Opdrachten leerling

Antwoordformulieren leerling

Lijst met competenties leerling

Beoordelingsformulier leerling

Werkschema’s en tekeningen

Docentenhandleiding

Films

Extra films

Voorstel programma van toetsing en afsluiting en 5 PvB’s T&L

Een werkgroep van drie vmbo-mbo scholen heeft in 2009 de opdracht gekregen om een aantal integratieve competentiegerichte toetsen per schooljaar te ontwikkelen en uit te proberen op hun eigen school.