05-10-2020

Whitepaper toetsingsvormen voor schoolexamens op afstand

Schoolexamens in coronatijd

Door de crisis staat het onderwijs op dit moment voor enorme uitdagingen op toetsgebied, zoals bij de schoolexamens. Op afstand toetsen komt steeds meer in beeld, met alle bijbehorende vragen. Kunt u schoolexamens op afstand toetsen? Kunt u nog wel op de gebruikelijke wijze toetsen of is het nodig om over te stappen op een andere toetsingsvorm? Hoe gaat u surveilleren? En hoe voorkomt u dat leerlingen op afstand sjoemelen? Om behulpzaam te zijn bij deze vragen heeft Cito een whitepaper ontworpen, met een schets van mogelijkheden en beperkingen van toetsen op afstand, alsook praktische tips voor veilig toetsen op afstand.