28-04-2020

Wetsvoorstel doorlopende leerlijnen aangenomen door de Tweede Kamer

Op dinsdag 21 april jl. vond in de Tweede Kamer het wetgevingsoverleg over het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo plaats. Er was tijdens het debat veel aandacht voor medezeggenschap, het begeleiden van jongeren naar een startkwalificatie en de overstapoptie (waardoor een jongere die een route verlaat altijd een passend alternatief heeft). Ook is de teambevoegdheid uitvoerig aan bod gekomen en de mogelijkheid om de inzet van gastdocenten uit te breiden naar 6 uur per week. Op woensdag 22 april is over het wetsvoorstel gestemd en is de wet met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Eerste Kamer. Als hij daar snel behandeld wordt, dan kunnen al in het nieuwe schooljaar 2020-2021 doorlopende leerroutes op basis van deze wet worden aangeboden. Op 12 mei bespreekt de Eerste Kamer de procedure.