18-12-2017

“Wees op je hoede!”

Gert van Burken neemt in maart officieel afscheid als platformvoorzitter van de regio Noord. Zijn opvolger loopt al warm: Jos van der Pouw, docent aan College De Brink in Laren. Een terug- en vooruitblik.

“Het zijn tropenjaren geweest”, zegt Gert van Burken. “In 2003 ben ik opnieuw gaan lesgeven, na dertien jaar bedrijfsleven. Ik had het gevoel dat het onderwijs in de tussentijd had stilgestaan. Toen het platform begon met de ICK-projecten wilde ik daar dan ook graag een bijdrage aan leveren. Ik vond het een mooie manier om de belevingswereld van leerlingen en de verwachtingen van het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.”

Moeite waard

ICK bleek een voorstap voor de sectorale vernieuwing die in 2012 op stoom kwam. Gert nam namens het Platform vmbo Mobiliteit plaats in de Sectorale Vernieuwingscommissie en later ook in de syllabuscommissie. En alsof dat nog niet genoeg was, wierp hij zich ook op als begeleider van de pilotscholen en informeerde hij de klankbordscholen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in het hele land. De moeite waard was het zeker, blikt hij terug: “De vernieuwing is een heel goede verandering geweest. Leerlingen kunnen in één vloeiende lijn doorstromen naar het MBO. Ook als ik kijk naar de betrokkenheid van het MBO: die was in 2003 heel laag, maar nu zie ik echt een ommekeer.” Zelfs de samenvoeging met Transport ziet Gert nu als een positieve ontwikkeling. Dat is wel eens anders geweest. “Ja, maar ik heb het echt omarmt. Het geeft leerlingen extra toekomstperspectief.”

Toch is de klus nog niet geklaard, het ministerie heeft aangegeven de kern- en keuzeprogramma’s nog te willen doorontwikkelen. Gert: “Ik zal tot 2019 betrokken blijven bij de Sectorale Vernieuwingscommissie. Als het daarna nog doorgaat, moet iemand anders het overnemen, liefst een jonge gast.” Zo intensief als de afgelopen jaren zal het niet meer worden. “Ik heb gevochten als een leeuw om ervoor te zorgen dat M&T boven water bleef. De trend naar techniekbreed is voorlopig gestabiliseerd.” Maar tegen zijn opvolger zegt hij: “Blijf op je hoede! We moeten nu niet stil blijven staan.”

Wijsheid niet in pacht

Het was even zoeken, maar die opvolger is inmiddels gevonden. Jos van der Pouw neemt het stokje officieel over op de regiovergadering in maart komend jaar. Hij geeft les op College De Brink in Laren en zit in de Vaststellingscommissie. Ook Jos heeft ambities met het onderwijs. “Met name de manier waarop het examen wordt afgenomen is me een doorn in het oog. Dat gaat nog hetzelfde als tien jaar geleden. Ook zie ik dat Transport voor veel docenten nog een vreemd gebied is. Misschien kunnen we daar iets aan doen met meer docentenstages. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik de wijsheid in pacht heb. Het gaat mij er vooral om de geluiden uit de achterban op te vangen en te zorgen dat die bij de juiste mensen terechtkomen. Veel netwerken dus.”

Jos hoort graag van zijn collega’s in het veld waar ze tegenaan lopen. “Maak het kenbaar. Vul bijvoorbeeld de enquêtes in over de nieuwe examens. Dan kunnen wij er wat mee en weten we of er draagvlak is voor aanpassingen.” De aanstaande voorzitter denkt ongeveer vijf jaar aan te blijven. “Ik ben nu 59 jaar, ik zie mezelf als een soort interim. Daarna moet een jonger iemand het overnemen.”

heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!