06-05-2020

Nu compleet met instructiekaarten! Een veilig praktijklokaal M&T op de site

Veilig werken bij Mobiliteit en Transport

Een ongeluk met een leerling in het M&T lokaal kan tot ernstig of blijvend letsel leiden. Niet alle ongelukken zijn te voorkomen, maar er is veel dat gedaan kan en moet worden om risico’s zo klein mogelijk te maken. Dat is precies wat de leerlingen en hun ouders van school mogen verwachten en wat de maatschappij verwacht van werkgevers en werknemers. Later op de werkvloer en ook nu in het praktijklokaal.

Website Veiligepraktijklokalen.nl

Om u daarbij te ondersteunen is de website https://veiligepraktijklokalen.nl/MenT ontworpen. Op deze site vindt u informatie over wet- en regelgeving rond veiligheid: het gaat over de bedoeling van de wet en over specifieke onderwerpen als machineveiligheid, veiligheidsinstructie aan leerlingen, verantwoordelijkheid rond veiligheid, en dergelijke. Er zijn handige controlelijsten opgenomen voor uw periodieke beoordeling van uw praktijklokaal, gereedschap en machines op alle veiligheidsaspecten. Natuurlijk besteedt de site ook aandacht aan verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De arbowetgeving is door de teksten heen verweven. De laatste bijdrage aan deze site zijn de machine-instructiekaarten voor leerlingen. Zij bevatten chronologisch de stappen voor veilig gebruik.

Daarmee zijn we tot een mooie opbrengst gekomen van dit veiligheidsproject. De veiligheidskaarten zijn erg bruikbaar voor leerlingen en ook de checklists dragen bij aan de veiligheid in het M&T lokaal. Met dank aan de projectgroep bestaande uit de regiovoorzitters en een aantal docenten M&T! Wij hopen dat er veel gebruik gemaakt zal worden van dit ontwikkelde materiaal!